Hort Urbà «La Tancadeta»

Amb el desenvolupament d’aquesta iniciativa, Algemesí Solidari pretén crear un espai d’integració social al nostre poble, mitjançant l’encontre de joves, adults i persones majors, fomentant l’agricultura ecològica, produint aliments saludables i frescos i recuperant els valors tradicionals lligats al nostre camp.

Els horts urbans són espais agrícoles vinculats als nuclis urbans que combinen les funcions productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals.

No es tracta de tornar a l’estat natural, sinó de crear un paisatge humanitzat, basat en el treball intens i la cura de la terra: modelar el terreny, assegurar el reg i el drenatge, controlar el creixement dels cultius i, en definitiva, dirigir tots els esforços a una finalitat de producció per a l’autoconsum.

Seguint l’exemple d’altres pobles i ciutats, Algemesí Solidari creu necessari i improrrogable la creació d’un hort urbà adaptat a les particularitats de l’entorn i societat d’Algemesí, sent corresponsables en aquest projecte l’associació Algemesí Solidari, en representació de la societat civil, i l’Ajuntament d’Algemesí.


Amb la creació de l’hort urbà La Tancadeta, l’Associació Algemesí Solidari, pretén:

 1. Promoure bonespràctiques d’agricultura ecològica basades en criteris de sostenibilitat ambiental
 2. Integrar socialment les persones majors i altres col·lectius desfavorits
 3. Crear un espai multifuncional on l’activitat productiva dirigida a l’autoconsum puga coexistir amb les activitats de caràcter social, lúdic o educatiu
 4. Revitalitzar l’àrea infrautilitzada on se situarà l’hort
 5. Implicar a diferents entitats i col·lectius locals en el funcionament de l’hort, potenciant les aliances entre usuaris i entitats
 6. Col·laborar amb altres entitatsque desenvolupen aquest tipus de projectes, per a l’intercanvi d’experiències, llavors, tipus de regs i adobs…
 7. Fomentar la creació de nous horts urbans

La ubicació final de l’hort serà al camí de la Tancadeta, junt a l’Institut Bernat Guinovart, situat al municipi d’Algemesí. El terreny ha estat cedit per l’Ajuntament d’Algemesí.


Les diferents zones de l’hort urbà són:

 • Parcel·les individuals, d’uns 26m2
 • Corredor central de 3m.
 • Corredors laterals d’1,5.
 • Espai central comú, d’uns 67m2 aproximadament, amb accés per a vehicles lleugers.
 • Porta d’accés de 3m.
 • Caseta per a material comú.
 • Tot el terreny estarà proveït adequadament d’arbres fruiters i plantes aromàtiques

Per tal de participar en el projecte i fer-se’n usuari, existeixen diferents modalitats:

 • Usuari individual: disposa d’una o més parcel·les, amb un compromís de mínim 6 mesos.
 • Usuari col·lectiu: mateixes condicions que l’usuari individual però amb aprofitament i treball de la parcel·la entre un col·lectiu de gent.
 • Usuari solidari: col·labora de forma altruista amb la subvenció de les parcel·les d’ús social.
 • Usuari apadrinat: treballa una o varies parcel·les d’ús social, per al seu propi aprofitament.

Aquesta distinció solament serà per al coneixement intern de la Junta d’Algemesí Solidari i en cap cas suposarà privilegis o perjudicis respecte a la resta d’usuaris.


Per tal de poder fer la reserva d’una parcel·la es podran fer servir les següents formes:

 • Telefonant al número 697 29 10 68.
 • Telemàticament mitjançant el següent formulari d’inscripció (a partir de l’1 de febrer de 2017).

En ambdós casos la reserva no suposa necessàriament l’adjudicació d’una parcel·la.

Aquesta adjudicació solament serà efectiva quan es firme el Full de compromís i s’abone la quantitat corresponent (30 euros per semestre o temporada), en el moment indicat per l’associació.

Per tal de renovar el compromís cada 6 mesos, els usuaris disposaran d’un termini d’un mes per a l’abonament de la quota establerta. Si durant aquest temps no es manifesta el desig de continuar participant del projecte, aquesta parcel·la podrà ser adjudicada a nous usuaris.

En tot cas, ací teniu un document d’ajuda amb alguns dels dubtes habituals resolts.

Viu la terra!