Formació i sensibilització

La dedicació com a cooperant és una tasca exigent, que demana una reflexió profunda i detinguda. La cooperació amb els més desafavorits ha anat canviant al llarg del temps i es fa necessari tenir molt clar quins són els objectius que perseguim, fins on volem arribar, amb quin tarannà ens hem d’adreçar a les persones. Des d’Algemesí Solidari hem estimulat aquest vessant tan important de la cooperació a través de diferents jornades formatives.

Una vegada a l’any, al voltant del mesos de maig i juny, organitzem una jornada de formació sobre voluntariat en cooperació internacional, destinada de forma especial per als voluntaris que aquell any participaran del Camp de Treball a Baasneere, però oberta a tot el que vulga participar. Concretament, hem organitzat ja tres jornades de formació en els anys 2012, 2013 i 2014, en les que han col·laborat diverses persones que habitualment treballen en aquest món de la cooperació. En 2012 fou amb la participació de Patricia Cazorla i Sinia Matas, expertes en cooperació internacional per al desenvolupament amb diverses experiències al sud, i responsables de diferents departaments de Caritas Diocesana de Conca. – 2013 amb la participació de Ximo Garcia Roca, doctor en Sociologia i Doctor Honoris Causa per la Universitat Bolivariana de Xile, reconegut en el camp de la solidaritat, el voluntariat, el Tercer Sector, els moviments socials, la immigració i la cooperació internacional al desenvolupament. Ha promogut associacions de voluntariat en l’àmbit de la infància i la joventut, de la família i de la cooperació internacional. Ha sigut director del “Màster de cooperació al desenvolupament” i del “Màster de Moviments migratoris i codesenvolupament”. Ha dirigit el Centre d’Estudis per a la Integració Social i Formació d’Immigrants (CeiMigra). La seua obra està plasmada en moltes publicacions, conferències, fòrums i jornades. – 2014, amb la participació de voluntaris de diferents projectes de cooperació en el sud.