Hort Urbà «La Tancadeta»

 

Amb el desenvolupament d’aquesta iniciativa, Algemesí Solidari pretén crear un espai d’integració social al nostre poble, mitjançant l’encontre de joves, adults i persones majors, fomentant l’agricultura ecològica, produint aliments saludables i frescos i recuperant els valors tradicionals lligats al nostre camp.

Els horts urbans són espais agrícoles vinculats als nuclis urbans que combinen les funcions productives associades al consum familiar amb finalitats socials i ambientals.

No es tracta de tornar a l’estat natural, sinó de crear un paisatge humanitzat, basat en el treball intens i la cura de la terra: modelar el terreny, assegurar el reg i el drenatge, controlar el creixement dels cultius i, en definitiva, dirigir tots els esforços a una finalitat de producció per a l’autoconsum.

Seguint l’exemple d’altres pobles i ciutats, Algemesí Solidari creu necessari i improrrogable la creació d’un hort urbà adaptat a les particularitats de l’entorn i societat d’Algemesí, sent corresponsables en aquest projecte l’associació Algemesí Solidari, en representació de la societat civil, i l’Ajuntament d’Algemesí.

 

Amb la creació de l’hort urbà La Tancadeta, l’Associació Algemesí Solidari, pretén:

 1. Promoure bonespràctiques d’agricultura ecològica basades en criteris de sostenibilitat ambiental
 2. Integrar socialment les persones majors i altres col·lectius desfavorits
 3. Crear un espai multifuncional on l’activitat productiva dirigida a l’autoconsum puga coexistir amb les activitats de caràcter social, lúdic o educatiu
 4. Revitalitzar l’àrea infrautilitzada on se situarà l’hort
 5. Implicar a diferents entitats i col·lectius locals en el funcionament de l’hort, potenciant les aliances entre usuaris i entitats
 6. Col·laborar amb altres entitatsque desenvolupen aquest tipus de projectes, per a l’intercanvi d’experiències, llavors, tipus de regs i adobs…
 7. Fomentar la creació de nous horts urbans

 

La ubicació final de l’hort serà al camí de la Tancadeta, junt a l’Institut Bernat Guinovart, situat al municipi d’Algemesí. El terreny ha estat cedit per l’Ajuntament d’Algemesí.

 

Les diferents zones de l’hort urbà són:

 • Parcel·les individuals, d’uns 26m2
 • Corredor central de 3m.
 • Corredors laterals d’1,5.
 • Espai central comú, d’uns 67m2 aproximadament, amb accés per a vehicles lleugers.
 • Porta d’accés de 3m.
 • Caseta per a material comú.
 • Tot el terreny estarà proveït adequadament d’arbres fruiters i plantes aromàtiques

 

Per tal de participar en el projecte i fer-se’n usuari, existeixen diferents modalitats:

 • Usuari individual: disposa d’una o més parcel·les, amb un compromís de mínim 6 mesos.
 • Usuari col·lectiu: mateixes condicions que l’usuari individual però amb aprofitament i treball de la parcel·la entre un col·lectiu de gent.
 • Usuari solidari: col·labora de forma altruista amb la subvenció de les parcel·les d’ús social.
 • Usuari apadrinat: treballa una o varies parcel·les d’ús social, per al seu propi aprofitament.

Aquesta distinció solament serà per al coneixement intern de la Junta d’Algemesí Solidari i en cap cas suposarà privilegis o perjudicis respecte a la resta d’usuaris.

 

Per tal d’obtindre més informació o fer la reserva d’una parcel·la pots enviar un correu electrònic a horturba@algemesisolidari.org

L’adjudicació de parcel·les serà efectiva quan es firme el full de compromís i s’abone la quantitat corresponent (30 euros per semestre o temporada), en el moment indicat per l’associació.

Per tal de renovar el compromís cada 6 mesos, els usuaris disposaran d’un termini d’un mes per a l’abonament de la quota establerta. Si durant aquest temps no es manifesta el desig de continuar participant del projecte, aquesta parcel·la podrà ser adjudicada a nous usuaris.

En tot cas, ací teniu un document d’ajuda amb alguns dels dubtes habituals resolts.

Viu la terra!