Aquest projecte naix a partir de l’elaboració del Pla Integral al barri del Raval de Sant Roc d’Algemesí, una proposta d’actuació transversal a tots els àmbits locals (social, cultural, urbanístic, laboral, econòmic, educatiu i sanitari) que afecten a la seua població.

El Raval de Sant Roc és un barri algemesinenc amb molta vida al carrer, on viuen diverses generacions de famílies, ple de joves, ple de música, és un barri que vibra i amb ànima pròpia. Un barri, on conviuen moltes cultures diferents que ens ofereixen un gran aprenentatge des de la diversitat i el respecte.  I així naix “Vibra, ànima de barri”. 

Per a nosaltres, és clau desmuntar els prejudicis entorn aquest barri, ja que alcen grans muralles i dificulten veure’l com un barri més del poble i posen un mantell obscur que no ens deixen apreciar la seua veritable essència.

L’objectiu general d’aquest projecte és gestionar un programa de desenvolupament que permeta  millorar la convivència i la implicació en la vida del barri dels veïns i veïnes, realitzant accions de dinamització i participació comunitària, formació, orientació sociolaboral, mediació comunitària i sensibilització social. Pretén ser un acompanyament per a cada persona i col·lectiu a les diferents situacions de vulnerabilitat que puguen presentar, conjuntament amb la dinamització del potencial del propi barri; organitzant, catalitzant i donant suport a quantes iniciatives puguen generar-se, tant des del programa en si, com des de la proposta i la participació activa d’agents socials externs (associacions, administració pública, referents locals, agrupacions veïnals, etc.) o de la pròpia població del barri. 

Per a aconseguir aquests objectius, “Vibra” concentra diferents línies d’actuació que englobaria una atenció general i efectiva per a tot el barri a partir de l’enfocament comunitari:

  • Informació: difusió de la informació d’interès o que demanden els usuaris.
  • Gestió d’ajudes i inserció laboral: acompanyament dels itineraris personals a la gestió d’ajudes socials.
  • Accions comunitàries: creació d’activitats o accions on participe el veïnat del barri junt a la resta del poble.
  • Grup Motor: grup de dinamització format per persones clau del barri.
  • Reunions de coordinació amb els agents socials externs.
  • Barri Escola: acompanyament escolar i reforç acadèmic dels i les joves.